You are here

Biblio

Export 7290 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Filter is   [Clear All Filters]
Submitted
Алексова, Красимира & Алиса Трендафилова. Submitted. Изяви на дивергенцията като акомодационна стратегия в медийната комуникация. In , Сборник доклади от Международна юбилейна научна конференция „40 години филологии. Пловдивски университет“, Паисиеви четения 2013. (Сборник Доклади От Международна Юбилейна Научна Конференция „40 Години Филологии. Пловдивски Университет“, Паисиеви Четения 2013). Пловдив: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.
2018
Молдован, А.. 2018. „Слово на побиение полей градом“ в начальной истории славянского сборника 16 Слов Григория Богослова. In , Св. Климент Охридски в културата на Европа, 624-642. (Св. Климент Охридски В Културата На Европа).
2017
Iliev, I. I. 2017. The Greek Tradition of Hippolytus’ Commentarii in Danielem and the Slavonic Translation. Scripta & e-Scripta 16-17. (Scripta & E-Scripta). 243-265.
Iliev, I. I. 2017. The Greek Tradition of Hippolytus’ Commentarii in Danielem and the Slavonic Translation. Scripta & e-Scripta 16-17. (Scripta & E-Scripta). 243-265.
Miltenova, Anisava. 2017. Translations of Monastic Florilegia in Medieval Bulgarian Literature (10th – 14th c.). In , Medieval Bulgarian Art and Letters in a Byzantine Context, 437–465. (Medieval Bulgarian Art And Letters In A Byzantine Context). Sofia.
Славова, Татяна. 2017. Старобългарски език. София: Софийски университет.
Тончева-Тодорова, Христина. 2017. Старобългарският Чинъ на Свѧто Богоявлениѥ. Текстология и редакции. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски”.