You are here

Текстове за женското здраве в късната южнославянска традиция

TitleТекстове за женското здраве в късната южнославянска традиция
Publication TypeConference Proceedings
Year of Publication2020
AuthorsДимитрова, М, Ангушева, А
Conference NameКирило-Методиевски четения 2019
Volume1
Pagination126-138
Conference Location София
Citation KeyДимитрова2020