You are here

Екзегетиката на Свети Кирил Александрийски. Изследване върху особеностите на александрийската тълкувателна традиция на базата на библейските коментари на Свети Кирил, Архиепископ на Александрия

TitleЕкзегетиката на Свети Кирил Александрийски. Изследване върху особеностите на александрийската тълкувателна традиция на базата на библейските коментари на Свети Кирил, Архиепископ на Александрия
Publication TypeBook
Year of Publication2019
AuthorsРусев, Р
PublisherСофийски университет
CityСофия
Citation KeyРусев2019