You are here

Biblio

Export 13 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is Цибранска-Костова, Марияна  [Clear All Filters]
2011
Цибранска-Костова, Марияна. 2011. Светци и памети в сборника „Различни потреби“ – Венеция (1571–1572). Palaeobulgarica / Старобългаристика 35. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 45–73.
Цибранска-Костова, Марияна. 2011. Славянският Псевдозонар и църковноюридическата литература на Славянския юг XII–XIV в.. In , Покайната книжнина на Българското средновековие IХ–ХVIII в. (езиково-текстологични и културологични аспекти), 259–380. (Покайната Книжнина На Българското Средновековие Iх–Хviii В. (Езиково-Текстологични И Културологични Аспекти). София: Валентин Траянов. https://www.academia.edu/16654648/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%.
2008
Цибранска-Костова, Марияна. 2008. Славянският Псевдозонар. Palaeobulgarica / Старобългаристика 32. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 25–52.
2004
Цибранска-Костова, Марияна. 2004. Катарският требник и богомилската книжнина. Palaeobulgarica / Старобългаристика 28. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 42-67.
Цибранска-Костова, Марияна. 2004. Катарският требник и богомилската книжнина. Palaeobulgarica / Старобългаристика 28. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 42–67.