You are here

Патриарх Евтимий и Йоан Постник

TitleПатриарх Евтимий и Йоан Постник
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2010
AuthorsЦибранска-Костова, М
JournalБългарски език
Volume57
Pagination52–60
Keywordsисторическа лексикология; Йоан Постник; Канонарий; лексикология и език на славянски юридически текстове; Никодим Тисмански; Патриарх Евтимий; Псевдозонар; църковно право
Abstract

В статията са идентифицирани два цитата от Канонария на Йоан Постник, използвани в епистоларната кореспонденция на Патриарх Евтимий. Те са поместени в Посланието до Киприан и Второто послание до Никодим Тисмански. Предприетото сравнение с официалния издаден гръцки текст, както и с по-ранните славянски преводи на цялостното съчинение на основоположника на византийската покайна дисциплина (старобългарския преславски и среднобългарския в състава на църковноюридическия сборник „Псевдозонар“) позволяват да се формулира хипотезата за самостоятелен превод на българския църковен глава във връзка с патрирашеското тълкуване на някои канонични въпроси.

Citation KeyЦибранска-Костова2010