You are here

Балканската и южнославянската традиция на Номоканона при Великия Требник. (По повод ръкопис 1411 от Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” в София)

TitleБалканската и южнославянската традиция на Номоканона при Великия Требник. (По повод ръкопис 1411 от Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” в София)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2006
AuthorsЦибранска-Костова, М
JournalPalaeobulgarica/Старобългаристика
Volume30
Issue4
Pagination35–52
Citation KeyЦибранска-Костова2006