You are here

Храна и аксиология според два текста в молдовския сборник Ms. Slav. BAR 649 от ХVІ век

TitleХрана и аксиология според два текста в молдовския сборник Ms. Slav. BAR 649 от ХVІ век
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2020
AuthorsЦибранска-Костова, М
JournalSlověne. International Journal of Slavic Studies
Citation KeyЦибранска-Костова2020