You are here

Славянският Псевдозонар и църковноюридическата литература на Славянския юг XII–XIV в.

TitleСлавянският Псевдозонар и църковноюридическата литература на Славянския юг XII–XIV в.
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2011
AuthorsЦибранска-Костова, М
Book TitleПокайната книжнина на Българското средновековие IХ–ХVIII в. (езиково-текстологични и културологични аспекти)
Pagination259–380
PublisherВалентин Траянов
City София
URLhttps://www.academia.edu/16654648/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%
Citation KeyЦибранска-Костова2011а