Вие сте тук

Библиография

Експортирай 36 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Добрев, Иван  [Отмени всички филтри]
2016
Добрев, Иван, авт . 2016. Кодекс № 1039 от Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" (I.1). В , Агиославика. Проблеми и подходи в изследването на Станиславовия чети-миней (Доклади от едноименната конференция – 21 май 2013 г.), 11-56 . (Агиославика. Проблеми И Подходи В Изследването На Станиславовия Чети-Миней (Доклади От Едноименната Конференция – 21 Май 2013 Г.). София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
2010
Црвенковска, Емилиja, авт . 2010. Влогот на Триодот во збогатувањето на црковнословенската лексика. В , Пѣние мало Геѡргию. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Георги Попов, 238–249. (Пѣние Мало Геѡргию. Сборник В Чест На 65-Годишнината На Проф. Дфн Георги Попов). София: Боян Пенев.
2007
Добрев, Иван, авт . 2007. Свети Иван Рилски. Altbulgarische Studien. Том 1. (Altbulgarische Studien). Linz: Slavia Verlag.
2004
Добрев, Иван, авт . 2004. XIV век – класицизъм или пракрити. В , Преводите през XIV столетие на Балканите: Доклади от международната конференция (София, 26-28 юни 2003), 17-26. (Преводите През Xiv Столетие На Балканите: Доклади От Международната Конференция (София, 26-28 Юни 2003). София: Горекс прес.
Добрев, Иван, авт . 2004. Новооткритият надпис за цар Самуил и събитията в 1014 г.. Palaeobulgarica / Старобългаристика 28(3). (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 3–24.
2003
Добрев, Иван, авт . 2003. Евангелие. В , Старобългарска литература. Енциклопедичен речник, 151–152. (Старобългарска Литература. Енциклопедичен Речник). Велико Търново: Абагар.
2002
Добрев, Иван, авт . 2002. Каноните за св. Иван Рилски от Георги Скилица. Palaeobulgarica / Старобългаристика 26(3). (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 3–12.
2001
Добрев, Иван, авт . 2001. Важен принос в агиографията на Св. Иван Рилски. Българска реч 7. (Българска Реч). 60–61.
Д. Кенанов. Симеоновият „Златоструй“ и Народното житие на Св. Иван (Йоан) Рилски. В. Търново, 1998 . (Българистични проучвания. Т. 3)
1997
Добрев, Иван, Татяна Славова & Мая Байрамова, авт-ри . 1997. Житие от Георги Скилица (превод на части от житието). В , Вечният монах. 1050 години от успението на св. Иван Рилски, 192−195. (Вечният Монах. 1050 Години От Успението На Св. Иван Рилски).
1995
Добрев, Иван, авт . 1995. Кирилица. В , КМЕ, vol. 2, 301-316. (Кме). София: УИ "Св. Климент Охридски".
Добрев, Иван, авт . 1995. Кирилица. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 2, 301 – 316. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.
Второ издание, 1996
1993
Добрев, Иван, Ангел Давидов & Петър Илчев, авт-ри . 1993. Глаголна система. В , Граматика на старобългарския език : Фонетика, морфология, синтаксис, 257-314. (Граматика На Старобългарския Език : Фонетика, Морфология, Синтаксис).
1992
Добрев, Иван, авт . 1992. Цяровете на св. Козва. В , Стара българска литература. Естествознание, vol. 5, 270. (Стара Българска Литература. Естествознание). София: Български писател.
1990
Добрев, Иван, авт . 1990. Българска народна лексика в един ръкопис от XII век. В , Христоматия по съвременен български език, 10-28. (Христоматия По Съвременен Български Език). Благоевград.
1985
Добрев, Иван, авт . 1985. Граматически съчинения. В , Кирило-Методивска енциклопедия, vol. І, 530-534. (Кирило-Методивска Енциклопедия). София: Академично издателство "Марин Дринов".
Добрев, Иван, авт . 1985. Добруджански надписи. В , КМЕ, vol. 1, 601-604. (Кме).
Мирчев, Кирил & Иван Добрев, авт-ри . 1985. Евангелие. В , КМЕ, vol. 1, 631–645. (Кме). София: БАН.
Добрев, Иван & Казимир Попконстантинов, авт-ри . 1985. Епиграфика старобългарска. В , КМЕ, vol. 1, 662-677. (Кме). София: БАН.
Добрев, Иван, авт . 1985. Кирило-Методиевите ученици през първите години след пристигането им в България (886–893). В , Изследвания по кирилометодиевистика, 129–160. (Изследвания По Кирилометодиевистика).