Вие сте тук

Библиография

Експортирай 24 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор is Тотоманова, Анна-Мария  [Отмени всички филтри]
2012
Тотоманова, Анна-Мария, авт . 2012. 1100 години от смъртта на свети Наум Охридски. Palaeobulgarica / Старобългаристика 36. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 79–85.
Тотоманова, Анна-Мария, авт . 2012. Езикът на XIV век и съставът на Палаузовия сборник. Palaeobulgarica / Старобългаристика 36. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 24–37.
Тотоманова, Анна-Мария, авт . 2012. За една парономазия в Бориловия синодик. В , Словеса прѣчюднаꙗ. Юбилеен сборник в чест на проф. Иван Буюклиев, 36-42. (Словеса Прѣчюднаꙗ. Юбилеен Сборник В Чест На Проф. Иван Буюклиев). София: ПАМ Пъблишинг Къмпани ООД.
2004
Тотоманова, Анна-Мария, авт . 2004. Към историята на българската темпорална система. Palaeobulgarica / Старобългаристика 28. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 82–87.
2001
Тотоманова, Анна-Мария, авт . 2001. Някои проблеми, свързани с еровата епентеза в историята на българския език. Palaeobulgarica / Старобългаристика 25. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 21–25.
1998
Тотоманова, Анна-Мария, авт . 1998. Среднобългарските фрагменти в Барберинския палимпсест. Palaeobulgarica / Старобългаристика 22. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 26–40.
Тотоманова, Анна-Мария, авт . 1998. Съществувала ли е палатална съгласна с в старобългарски?. Palaeobulgarica / Старобългаристика 22. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 114–1.
1997
Тотоманова, Анна-Мария, авт . 1997. Проблеми на имената с nt-основи в старобългарски език. Palaeobulgarica / Старобългаристика 21. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 70–76.
1995
Тотоманова, Анна-Мария, авт . 1995. Петър Илчев (1927–1995). Palaeobulgarica / Старобългаристика 19. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 112–113.
Тотоманова, Анна-Мария, авт . 1995. Представите за сричката у Константин Костенечки. Palaeobulgarica / Старобългаристика 19. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 57–62.
1993
Костенечки, Константин, авт . 1993. Съчинения : Сказание за буквите ; Житие на Стефан Лазаревич. (ред)Анна-Мария Тотоманова. Славянска библиотека. Серия Slavia orthodoxa. (Славянска Библиотека. Серия Slavia Orthodoxa).
Прев. [от старобълг.], бел. и послесл. Анна-Мария Тотоманова
1992
Тотоманова, Анна-Мария, авт . 1992. Още веднъж за произхода на наречието вече. Palaeobulgarica / Старобългаристика 16. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 109–113.