Вие сте тук

Работна група

Работният колектив, който обработва информацията, включва сътрудници от три институции: Направление за стара българска литература в Института за литература – проф. дфн А. Милтенова (ръководител на проекта), доц. дфн Ана Стойкова, доц. Радослава Станкова, гл.ас. д-р Мая Петрова-Танева, гл. ас.д-р  Диляна Радославова, гл.ас. д-р Ирина Кузидова, гл.ас. д-р Регина Койчева и ас. Станка Петрова-Христова, д-р Иван Илиев, както и докторанти от Направлението и от СУ: Мария Вапцарова, Камелия Христова, Диана Димова, Лили Щамлер, Симеон Стефанов и др. Външни сътрудници: доц. Елена Томова, гл. ас. д-р Екатерина Дикова, д-р Гергана Николова, Методий Рождественский и др.

В работния колектив участват още специалисти от Факултета по математика и информатика  – проф. Красен Стефанов, ас. Михаил Пелтеков, ас. Атанас Георгиев, доц. Александър Григоров и докторанти от Факултета.

От Катедрата по кирилометодиевистика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ наши сътрудници са проф. Маргарет Димитрова и проф. Андрей Бояджиев. Консултанти по проекта са проф. Доротей Гетов (Институт за литература при БАН), доц. Аделина Ангушева-Тиханова (Университет в Манчестър) и проф. Дейвид Бирнбаум (специалист в областта на медиевистиката и информатиката, Университет в Питсбърг, САЩ).