Вие сте тук

Библиография

Експортирай 41 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор is Славова, Татяна  [Отмени всички филтри]
2017
Славова, Татяна, авт . 2017. Старобългарски език. София: Софийски университет.
2013
Славова, Татяна, авт . 2013. Славянският превод на посланието на патриарх Фотий до княз Борис-Михаил. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Резюме на английски.Страница за книгата в сайта.
2010
Славова, Татяна, авт . 2010. Библейското Осмокнижие в Архивния хронограф. Palaeobulgarica / Старобългаристика 34. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 26–48.
Славова, Татяна, авт . 2010. Библейското Осмокнижие в състава на Архивния хронограф. Palaeobulgarica / Старобългаристика 34. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 26–48.
2009
Славова, Татяна, авт . 2009. Библейски преводи в България през Х век. В , История на българската средновековна литература. (История На Българската Средновековна Литература). София: Изток-Запад.
Славова, Татяна, авт . 2009. Неизвестен старобългарски сан. Palaeobulgarica / Старобългаристика 33. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 3–15.
2008
Славова, Татяна, авт . 2008. Йоан Екзарх. В , История на българската средновековна литература, 243–246. (История На Българската Средновековна Литература). София: Изток-Запад.
Славова, Татяна, авт . 2008. Макрожанрови състави в литературата на Първото българско царство. В , История на българската средновековна литература, 296. (История На Българската Средновековна Литература).
Славова, Татяна, авт . 2008. Първи Симеонов сборник. В , История на българската средновековна литература, 288-289. (История На Българската Средновековна Литература). София: Изток-Запад.
Славова, Татяна, авт . 2008. Теологическо и философско наследство. Съчинения по естествознание. В , История на българската средновековна литература, 170-178. (История На Българската Средновековна Литература). София: Изток-Запад.
Славова, Татяна, авт . 2008. Църковно-юридически паметници през XIII век. В , История на българската средновековна литература, 460–465. (История На Българската Средновековна Литература). София: Изток-Запад.
Славова, Татяна, авт . 2008. Юридическа литература. В , История на българската средновековна литература, 192-201. (История На Българската Средновековна Литература). София: Изток-Запад.
2005
Славова, Татяна, авт . 2005. Старобългарските релативи в исторически аспект. Palaeobulgarica / Старобългаристика 29. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 64–74.
2003
Славова, Татяна, авт . 2003. Ответ на вызов. Русский язык в научном освящении 3. (Русский Язык В Научном Освящении). 260–282.
2001
Славова, Татяна, авт . 2001. Славянският превод на Сказанието на Епифаний Кипърски за дванадесетте камъка. В , Традиции. Приемственост. Новаторство. В памет на Петър Динеков, 535–544. (Традиции. Приемственост. Новаторство. В Памет На Петър Динеков). София: Академично издателство "Марин Дринов".
2000
Славова, Татяна, авт . 2000. Славянският превод на коментарите на Теодорит Кирски върху Петокнижието. Palaeobulgarica / Старобългаристика 24. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 7–18.
1999
Славова, Татяна, авт . 1999. Глаголическата традиция и преславската книжнина. Palaeobulgarica / Старобългаристика 23. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 35–46.
1998
Славова, Татяна, авт . 1998. Библиография на Иван Добрев. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 23. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 224–230.
Славова, Татяна, авт . 1998. Новооткрит средновековен графит от крепостта Русокастро. Palaeobulgarica / Старобългаристика 22. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 66–74.
Славова, Татяна, авт . 1998. Член-кореспондент проф. Иван Добрев на 60 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика 22. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 109–115.
1997
Добрев, Иван, Татяна Славова & Мая Байрамова, авт-ри . 1997. Житие от Георги Скилица (превод на части от житието). В , Вечният монах. 1050 години от успението на св. Иван Рилски, 192−195. (Вечният Монах. 1050 Години От Успението На Св. Иван Рилски).