Вие сте тук

Библиография

Експортирай 17 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор is Илчев, Петър  [Отмени всички филтри]
2003
Илчев, Петър & Боряна Велчева, авт-ри . 2003. Ят. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 4, 589 – 590. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: Академично издателство "Марин Дринов".
1995
Илчев, Петър, авт . 1995. Кирил Мирчев (1902 – 1975). Българска реч 1. (Българска Реч). 9–10.
Илчев, Петър & Боряна Велчева, авт-ри . 1995. Носовки. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 2, 833 – 837. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
1993
Добрев, Иван, Ангел Давидов & Петър Илчев, авт-ри . 1993. Глаголна система. В , Граматика на старобългарския език : Фонетика, морфология, синтаксис, 257-314. (Граматика На Старобългарския Език : Фонетика, Морфология, Синтаксис).
Илчев, Петър, авт . 1993. Наречия. В , Граматика на старобългарския език : Фонетика, морфология, синтаксис, 314-324. (Граматика На Старобългарския Език : Фонетика, Морфология, Синтаксис).
Илчев, Петър, авт . 1993. Предлози. В , Граматика на старобългарския език : Фонетика, морфология, синтаксис, 350-355. (Граматика На Старобългарския Език : Фонетика, Морфология, Синтаксис).
Илчев, Петър, авт . 1993. Частици. В , Граматика на старобългарския език : Фонетика, морфология, синтаксис, 356-358. (Граматика На Старобългарския Език : Фонетика, Морфология, Синтаксис).
1987
Илчев, Петър, авт . 1987. Наченки на морфемна сегментация в старобългарски. Palaeobulgarica / Старобългаристика 11. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 62–66.
1985
Илчев, Петър, авт . 1985. Азбуки. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 1, 34 – 49. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: БАН.
Илчев, Петър, авт . 1985. Азбуки, старобългарски. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 1, 34–49. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: БАН.
Илчев, Петър, авт . 1985. Глаголица. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 1, 491–509. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: БАН.
1980
Илчев, Петър, авт . 1980. Синайският псалтир и неговите писачи. В , Славянска палеография и дипломатика, 89-95. (Славянска Палеография И Дипломатика). София.
Илчев, Петър, авт . 1980. Структурни принципи на глаголическата графика. Palaeobulgarica / Старобългаристика 4. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 34–36.
1979
Илчев, Петър, авт . 1979. Текстова структура на Синайския псалтир. В , Изследвания върху историята и диалектите на българския език : Сборник в памет на чл.-кор. Кирил Мирчев, 200–205. (Изследвания Върху Историята И Диалектите На Българския Език : Сборник В Памет На Чл.-Кор. Кирил Мирчев). София: БАН.
Илчев, Петър, авт . 1979. Текстова структура на Синайския псалтир. Изследвания върху историята и диалектите на българския език. В , Сборник в памет на чл.-кор. Кирил Мирчев, 200-202. (Сборник В Памет На Чл.-Кор. Кирил Мирчев).
1972
Илчев, Петър, авт . 1972. Знакова мотивираност в глаголицата. Език и литература 27(2). (Език И Литература). 16–24.