Вие сте тук

Библиография

Експортирай 3 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор is Шатковски, Януш  [Отмени всички филтри]
1997
Шатковски, Януш, авт . 1997. Славянското влияние върху немския език и неговите диалекти. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 22. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 13–28.
1993
Балтова, Юлия & Януш Шатковски, авт-ри . 1993. Съпоставително описание на словообразуването на близкородствени езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 19. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 5–12.
1984
Шатковски, Януш, авт . 1984. За влиянието на старобългарския език върху полски посредством чешки език. Palaeobulgarica / Старобългаристика 8. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 108–110.