Вие сте тук

Библиография

Експортирай 6 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор is Балтова, Юлия  [Отмени всички филтри]
2012
Балтова, Юлия, авт . 2012. Nomina agentis – значение и функция в текста. Българска реч 12. (Българска Реч). 18–22.
1993
Балтова, Юлия & Януш Шатковски, авт-ри . 1993. Съпоставително описание на словообразуването на близкородствени езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 19. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 5–12.
1985
Балтова, Юлия, авт . 1985. Първи международен симпозиум по съпоставително изучаване на славянското словообразуване. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 10. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 122–123.
1984
Балтова, Юлия, авт . 1984. Първа работна среща на колектива за Българо-полска съпоставителна граматика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 9. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 121–122.