Вие сте тук

Библиография

Експортирай 7339 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Filter is   [Отмени всички филтри]
2013
Иванова, Елена Ю, авт . 2013. Зоя К. Шанова на седемдесет години. Българска реч 19. (Българска Реч). 96 – 99.
Буров, Стоян, авт . 2013. Иван Г. Данчов за чуждите думи в българския език. Българска реч 19. (Българска Реч). 32–43.
Минчева, Радосвета, авт . 2013. Изложба Първият библиотекар на Висшето училище. Българска реч 19. (Българска Реч). 87–88.
Парижкова, Любомира, авт . 2013. Изследване на съвременни тенденции в областта на книгата и четенето. В , Дигиталното настояще и бъдеще : икономически, културни, образователни, правни и технологични въздействия. Сборник с доклади от научна конференция с международно участие, 9-10 април 2013 г., Метрополитън Хотел, София, 109–117. (Дигиталното Настояще И Бъдеще : Икономически, Културни, Образователни, Правни И Технологични Въздействия. Сборник С Доклади От Научна Конференция С Международно Участие, 9-10 Април 2013 Г., Метрополитън Хотел, София). София: За буквите – О писменехь.
Парижкова, Любомира, авт . 2013. Инициативи на банки, на търговски центрове за стимулиране на четенето в България. В: . . София: За буквите – О писменехь.. В , Добри практики за читателска компетентност при деца и ученици, 223-226. (Добри Практики За Читателска Компетентност При Деца И Ученици). София: За буквите – О писменехь.
Макаров, Е, А Лукашевич & Э Шевченко, авт-ри . 2013. Иосиф Песнописец. В , Православная Энциклопедия, vol. 26, 58-68. (Православная Энциклопедия). Москва. http://www.pravenc.ru/text/673697.html.
Атанасова, Десислава, авт . 2013. Кирило-методиевското наследство в епохата на Чешкия барок. Palaeobulgarica / Старобългаристика 37. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 101–108.
Велкова, Йорданка & Марина Джонова, авт-ри . 2013. Колко сме учтиви?. Българска реч 19. (Българска Реч). 32 – 41.
Трендафилова, Алиса, авт . 2013. Комуникативната акомодация: събития, реакция на събития или комплекс от фактори. В , "Събитие и безсмъртие" (литература, език, философия, наука). Сборник доклади от Международна научна конференция. ФСлФ, СУ "Св. Климент Охридски" (13 - 14. V. 2011 г.). ("събитие И Безсмъртие" (Литература, Език, Философия, Наука). Сборник Доклади От Международна Научна Конференция. Фслф, Су "св. Климент Охридски" (13 - 14. V. 2011 Г.). София: Софийски университет.
Ангушева-Тиханова, Аделина, авт . 2013. Култовете към жените светици в средновековна България – два компаративни прочита. Старобългарска литература 48. (Старобългарска Литература). 129-154 (с. 140).
Бурова, Ани, авт . 2013. Литературните направления на чешкия модернизъм – хомогенност и разнородност на художествените езици. Годишник на Софийския университет „Св. Кливент Охридски“. Факултет по славянски филологии / Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski". Faculty of Slavic Studies 98. (Годишник На Софийския Университет „Св. Кливент Охридски“. Факултет По Славянски Филологии / Annual Of Sofia University "st. Kliment Ohridski". Faculty Of Slavic Studies).