Вие сте тук

Библиография

Експортирай 7339 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Filter is   [Отмени всички филтри]
2013
Холиолчев, Христо, авт . 2013. Названия за ‘жена-родилка’ в българския език. Българска реч 19. (Българска Реч). 71–75.
Корогодина, Мария, авт . 2013. Неизвестный отрывок славянского перевода Диалогов Псевдо-Кесария. Palaeobulgarica / Старобългаристика 37. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 23–33.
Христова-Шомова, Искра, авт . 2013. Новаторско изследване в областта на старобългарския синтаксис. Palaeobulgarica / Старобългаристика 37. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 118–122.
Гиппиус, А.А. & С.М. Михеев, авт-ри . 2013. О подготовке свода надписей-граффити Новгородского Софийского собора. В , Письменность, Литература, Фольклор Славянских народов. История славистики, vol. XV Международный съезд славистов Минск, 20–27 августа 2013 г. Доклады Росийской делегации, 152-180. (Письменность, Литература, Фольклор Славянских Народов. История Славистики). Москва: Древлехранилище.
Малыгина, Мария, авт . 2013. О четырех стихирах славянского минейного стихираря ХII в. Palaeobulgarica / Старобългаристика 37. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 34–50.
Кърпачева, Марта, авт . 2013. Още веднъж за „благодарение на ..“. Българска реч 19. (Българска Реч). 65–66.
Радославова, Диляна, авт . 2013. Памети извън състава на Съкровище в българските дамаскини. Старобългарска литература 47. (Старобългарска Литература). 336–361.
Асенова, Ася, авт . 2013. Паралингвистика и етикет. Българска реч 19. (Българска Реч). 20 – 31.
Бояджиев, Андрей, авт . 2013. „Пастирят“ на Ерм в „Пандектите“ на Антиох. Език и литература 1-2. (Език И Литература). 25-34.
Мирчева, Бойка, авт . 2013. По въпроса за идентификацията на преписите на Успение Кирилово. Palaeobulgarica / Старобългаристика 37. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 51–63.
Александрова, Мая, авт . 2013. По пътя на пипера (Произход, разпространение, употреба,. Годишник на Софийския университет „Св. Кливент Охридски“. Факултет по славянски филологии / Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski". Faculty of Slavic Studies 98. (Годишник На Софийския Университет „Св. Кливент Охридски“. Факултет По Славянски Филологии / Annual Of Sofia University "st. Kliment Ohridski". Faculty Of Slavic Studies).
Павлова, Неда, авт . 2013. Поздравите между езика, ритуала и общуването. Българска реч 19. (Българска Реч). 50 – 60.
Яницки, Мариуш, авт . 2013. Правдоподобията от таблоидите. Българска реч 19. (Българска Реч). 20–24.
Хаджиева, Елена, Ася Асенова, Йорданка Велкова & Весела Шушлина, авт-ри . 2013. Препъни-камъчета в чуждоезиковото обучение. Български език като чужд. (Български Език Като Чужд). София: Гутенберг.