You are here

прост пролог

Синоними: 
нестишен пролог
пролог
синаксар
Author: 
Мая Петрова

Житие проложно на св. Димитър Солунски

м(с)ца т(о)го .к͠ѕ. стр(а)сть. ст͠го м(ч)ка димитриꙗ

Станиславов (Лесновски) пролог от 1330 г. (л. 48а–48б)

тро(п). гл(с). г͠.

Велиꙗ ѡбрѣте тебе вь бѣдах помощника. Солѹнь славныи стр(с)трьпче.

поганныѥ побѣж(д)ае. ꙗко и Лѹѥвѹ грьдиню раз(д)рѹши. и Неѡстора

на сѹдищи ѹкрѣпи. тако с͠тыи Димитриѥ. м͠ли х(с)а б͠а. даровати...

Проложни жития за св. Петка Търновска (Параскева Епиватска)

Проложните жития се срещат като самостоятелни творби и включени в структурата на службите за светицата. Засега в науката са известни следните жития за св. Петка Търновска – незапазено до днес житие, написано от неизвестен местен книжовник и унищожено по нареждане на патриарх Николай Музалон (1147–1151 г.) като “недостойно”. Дякон Василик пише ново житие, чийто оригинален текст не е достигнал до нас, но е запазен в български препис от ХІV в., за който се предполага, че е превод на Василиковото житие (Българската литература 1987: 209) – Житие и сказание за чудесата на св.

Житие проложно на св. Петка Търновска (Параскева Епиватска), първо

Заглавие: ориг. Вь тьжде д҃нь с҃тые и прѣп(д)бные Параскевие.

(В този ден (14 октомври – б.а.) света преподобна Параскева)

Начало: Сїа с҃таа и прѣп(д)бнаа Параскевїи. бысть ѿ вьси Епиватемь. наричемѣ ѿ града Каликратїе.