You are here

Агиографията през XIII в.

TitleАгиографията през XIII в.
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2009
AuthorsСтойкова, А
Book TitleИстория на българската средновековна литература
Pagination453-459
PublisherИзток-Запад
CityСофия
Citation KeyСтойкова2009а