Вие сте тук

мъчение дометафрастово

Синоними: 
до-Метафрастово мъчение
предметафрастово мъчение
пред-Метафрастово мъчение
Автор: 
Мая Петрова-Танева

Мъчение на св. великомъченик Трифон

Св. Трифон е раннохристиянски мъченик, почитан на 1 февруари както от Православната, така и от Римокатолическата църква. Гръцката традиция за светеца е представена с няколко текста: Мъчението BHG 1856, Чудесата BHG 1856А-B, дометафрастова версия BHG 1856z и метафрастова версия Passion BHG 1857. Средновековната южнославянска книжнина  познава едва два преписа, свързани с мъченията на св. Трифон, които представляват превод на византийското анонимно дометафрастово мъчение (BHG 1856z). Известните гръцки преписи са тринадесет - от 10-11 до края на 17 век.

Мъчение на св. великомъченик Трифон

Мѹченїе стго великомⷱика трїфѡна. блвⷭи ѡче

Ръкопис от третата четвърт на ХV в., № 306, Румънска академия на науките, л. 293 – 306.

(293) Гѹ бѹ и спсѹ нашемѹ Іу Хѹ. по бжьстьвнѡⷨ и бгомѹжномь его къ члкѡⷨ ꙗвлѥнїю. и иже ѿ мртвыⷯ трїдневнѣмь въскрсени, и иже къ ѡцѹ съ славою възнеⷭни. на ѹченикы и апⷭли дха стго излиавшѹ, и разѹма тѣхь бжⷭтвна и силы исплънь съдѣлавшѹ. и ѿ исплънѥнїа ихь въса въсприеть землꙗ. и въси члци иже ѿ тѣⷯ истакаюⷮ приѡпщающеⷭ дарѹ, тьмы ѹбо безѹмїа прѣмѣнꙗхѹ се. истинномѹ же иже бгоразѹмїа присваꙗхѹ се свѣтꙋ. ꙗкоже бо мльнїе бжтⷭвны и свѣтлы аплⷭи конце ѡптекше, и инь инѹ въселѥные честь наслѣдовавше.