Вие сте тук

Библиография

Експортирай 10 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор is Райков, Божидар  [Отмени всички филтри]
2003
Христова, Боряна, Дарина Караджова, Елена Узунова & Божидар Райков, авт-ри . 2003. Бележки на българските книжовници Х–ХVIII век. . Том 1. Х–ХV век. София: Издателство на Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“.
Райков, Божидар & Боряна Христова, авт-ри . 2003. Палеографски наръчници. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 3, 41–46. (Кирило-Методиевска Енциклопедия).
1992
Райков, Божидар, авт . 1992. Приписките в системата на старата българска книжнина. Palaeobulgarica / Старобългаристика 16. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 38–49.
1991
Райков, Божидар, авт . 1991. Проф. д-р Александър Младенович на 60 години.. Palaeobulgarica / Старобългаристика 15. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 102–104.
Райков, Божидар, авт . 1991. Сборникът на Владислав Граматик от 1456 г.. Palaeobulgarica / Старобългаристика 15. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 39–49.
1986
Райков, Божидар, Христо Кодов & Боряна Христова, авт-ри . 1986. Славянски ръкописи в Рилския манастир. . Том Т. 1. : [Библейски и богослужебни книги]. София: Наука и изкуство .
1980
Райков, Божидар, авт . 1980. Бележки към историята на българския тайнопис. В , Помощни исторически дисциплини, vol. 2, 236-241. (Помощни Исторически Дисциплини). София.