Вие сте тук

Библиография

Експортирай 14 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор is Христова, Боряна  [Отмени всички филтри]
2003
Христова, Боряна, Даринка Караджова & Елена Узунова, авт-ри . 2003. Бележки на българските книжовници.. . Том 1. 2 том. София: Народна библиотека "Св. св. Кирил и методий".
Христова, Боряна, Даринка Караджова & Елена Узунова, авт-ри . 2003. Бележки на българските книжовници X-XVIII в.. . Том Т. 1. X-XV в. . София: Народна библиотека "Св. св. Кирил и Методий".
Христова, Боряна, Дарина Караджова, Елена Узунова & Божидар Райков, авт-ри . 2003. Бележки на българските книжовници Х–ХVIII век. . Том 1. Х–ХV век. София: Издателство на Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“.
Райков, Божидар & Боряна Христова, авт-ри . 2003. Палеографски наръчници. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 3, 41–46. (Кирило-Методиевска Енциклопедия).
1994
Христова, Боряна, авт . 1994. Ръкописите от XIV в. в библиотеките на Зографския манастир. Старобългарска литература 28. ( Старобългарска Литература). 101-109.
Христова, Боряна, авт . 1994. Тълкуванията на старозаветни и новозаветни книги в средновековната българска култура. Palaeobulgarica / Старобългаристика 18. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 76–81.
1992
Христова, Боряна, авт . 1992. Протоевангелието на Яков в старата българска книжнина. София: Издателство на Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“.
1991
Христова, Боряна, авт . 1991. За ресавските български ръкописи от {ХV–ХVІІІ} век. Palaeobulgarica / Старобългаристика 15. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 50–55.
1989
Христова, Боряна, авт . 1989. В памет на Ан Пенингтън. Palaeobulgarica / Старобългаристика 13. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 111–113.
1986
Райков, Божидар, Христо Кодов & Боряна Христова, авт-ри . 1986. Славянски ръкописи в Рилския манастир. . Том Т. 1. : [Библейски и богослужебни книги]. София: Наука и изкуство .
1984
Христова, Боряна, авт . 1984. Монах Марко – неизвестен български книжовник и преводач от {ХІV} век. Palaeobulgarica / Старобългаристика 8. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 50–56.
Христова, Боряна, авт . 1984. Ценно издание на Българската археографска комисия. Palaeobulgarica / Старобългаристика 8. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 122–123.
Review of [ibib]Куев1983[/ibib]