Вие сте тук

Библиография

Експортирай 13 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор is Кодов, Христо  [Отмени всички филтри]
1986
Райков, Божидар, Христо Кодов & Боряна Христова, авт-ри . 1986. Славянски ръкописи в Рилския манастир. . Том Т. 1. : [Библейски и богослужебни книги]. София: Наука и изкуство .
1985
Кодов, Христо, авт . 1985. Ефрем Сирин. Кирило-Методиевска енциклопедия. Том 1. (Кирило-Методиевска Енциклопедия).
Кодов, Христо, авт . 1985. Ефрем Сирин. Кирило-Методиевска енциклопедия. Том 1. (Кирило-Методиевска Енциклопедия).
1983
Издал вместе с греческими подлинниками и с историко-юридическим введением А. С. Павлов
1966
Кодов, Христо, авт . 1966. Фрагмент от старобългарски ръкопис с глаголическа приписка. В , Климент Охридски. Сборник от статии по случай 1050 години от смъртта му, 121-131. (Климент Охридски. Сборник От Статии По Случай 1050 Години От Смъртта Му). София.
1964
Стоянов, Маньо & Христо Кодов, авт-ри . 1964. Опис на славянските ръкописи в Народна библиотека „Кирил и Методий”. . Том 3. София: Издателство на Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“.