Вие сте тук

Библиография

Експортирай 7 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор is Петрова, Красимира  [Отмени всички филтри]
2003
Петрова, Красимира & Красимира Алексова, авт-ри . 2003. Адаптиране на шведската система за транскрибиране на корпуси от разговорна реч спрямо спецификата на българския език. В , Езикът и литературата в епохата на глобализацията, 277 – 293. (Езикът И Литературата В Епохата На Глобализацията). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.
Петрова, Красимира & Красимира Алексова, авт-ри . 2003. Някои приложения на корпусната лингвистика в езиковедските изследвания. В , Шести славистични четения "Славистиката в началото на ХХІ век - традиции и очаквания", 26-27.04.2002 г.. (Шести Славистични Четения "славистиката В Началото На Ххі Век - Традиции И Очаквания", 26-27.04.2002 Г.). София: Сема РШ.
2002
Петрова, Красимира, авт . 2002. Библиография на Пенка Илиева-Балтова. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 27. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 195–203.
Петрова, Красимира, Красимира Алексова & Петя Осенова, авт-ри . 2002. Обзор электронных ресурсов славянских языков: виды и применение. 8-ма международна конференция на МАПРЯЛ, 4-7 април 2002, Велико Търново. (8-Ма Международна Конференция На Мапрял, 4-7 Април 2002, Велико Търново). Велико Търново: МАПРЯЛ.
2001
Петрова, Красимира, авт . 2001. WordNet като средство за чуждоезиково обучение. В , Научна конференция с международно участие "Обучение без граници. Език и култура. Чуждоезиковото обучение в контекста на ХХI век", . 14-15 ноември 2001. (Научна Конференция С Международно Участие "обучение Без Граници. Език И Култура. Чуждоезиковото Обучение В Контекста На Ххi Век", . 14-15 Ноември 2001). София: ДЕО, ИЧС, СУ.
1995
Петрова, Красимира, авт . 1995. Психолингвистическое исследование лексико-семантических групп с идентификатором сутки в русском и денонощие в болгарском языках. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 20. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 5–13.
1977
Петрова, Красимира, авт . 1977. Поетическите опити на Фридрих Енгелс и преводите им в България (Die dichterischen Versuche von Friedrich Engels und ihre bulgarischen Übersetzungen). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 2. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 126–156.