Вие сте тук

Библиография

Експортирай 2 резултата:
Автор Заглавие [ Тип(Desc)] Година
Филтри: Автор is Сеизова, Теменужка  [Отмени всички филтри]
Journal Article
Сеизова, Теменужка, авт . 1986. Аналитичните глаголни форми и прозодията като средство за изразяване на функционалната изреченска перспектива в английския и българския. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 11. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 25–30.
Сеизова, Теменужка, авт . 1984. Функционална изреченска перспектива и интонация при съобщителните изречения в английския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 9. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 30–39.