You are here

риторика

Синоними: 
ораторска проза
Author: 
Аделина Ангушева-Тиханова

За поетическите фигури. Георги Хировоск

Георьгиꙗ хоуровьска о обраꙁѣхъ

Симеонов сборник (Изборник от 1073 г.)

Творьчьсть обраꙁи сѫть. кꙁ꙯. а инословиѥ. В прѣводъ. Г напотрѣбиѥ. Д приꙗтиѥ. Е прѣходьное. Г въꙁвратъ. ꙁ въприꙗтиѥ. И сънѧтиѥ. Ѳ именотвориѥ. І сътворениѥ. Аі въименомѣстьство. Ві отъимениѥ. ꙅі въспѧтословиѥ. Ді окроугословиѥ. Еі нестатъкъ. ꙅі иꙁдрѧдиѥ. ꙁі лихорѣчьѥ. Иі притъча. Ѳі прикладъ. К отъданиѥ. Ка лицетворьѥ. кг сълогъ. Кд пороуганиѥ. Е видъ. кꙅ посладословиѥ ⁘ ⁘ т꙯о(л) ⁘ а꙯. ї. Инословиѥ оубо ѥсть. Ино нѣчьто гл꙯ющи. А инъ раꙁоумъ оукаꙁаѭщи. ꙗкоже ѥ речено отъ ба къ ꙁмии проклѧта тꙑ отъ всѣхъ ꙁвѣрии. Слово бо акꙑ ꙁмии ѥсть.