You are here

Бележки за съчинението на Георги Хировоск Περὶ τρόπων в старославянските литератури

TitleБележки за съчинението на Георги Хировоск Περὶ τρόπων в старославянските литератури
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1977
AuthorsКуев, К
JournalСтаробългарска литература
Volume2
Citation KeyКуев1977