You are here

Biblio

Export 7339 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
2014
Хаджиева, Елена, Радка Влахова, Йорданка Велкова, Ася Асенова & Весела Шушлина. 2014. Как се общува на български?. Български език като чужд. (Български Език Като Чужд). София: Гутенберг.
Парижкова, Любомира. 2014. Книгата и четенето – някои добри практики за стимулиране на четенето в Университета по библиотекознание и информационни технологии. In , Четенето в реална и електронна среда : Мотивация и опит на библиотеките и образователните институции, 123–128. (Четенето В Реална И Електронна Среда : Мотивация И Опит На Библиотеките И Образователните Институции). София: За буквите – О писменехь.
Хаджиева, Елена, Радка Влахова, Йорданка Велкова, Весела Шушлина & Ася Асенова. 2014. Лесното в трудния български език. Български език като чужд. (Български Език Като Чужд). София: Гутенберг.
Марина, Верховскаяр. 2014. Личное молитвенное правило в литургической практике Русской православной церкви. Альманах СФИ «Свет Христов просвещает всех» 12. (Альманах Сфи «Свет Христов Просвещает Всех»). 103-126.
Толева, Петя. 2014. Музейната библиотека – традиции, иновативни политики и практики. Годишник на Регионалния исторически музей – Пловдив 12. (Годишник На Регионалния Исторически Музей – Пловдив). Пловдив: Блаком. 33–44.
Мирчева, Бойка. 2014. Опис на преписите на славянските извори за Кирил и Методий и техните ученици. Кирило-Методиевски студии. (Кирило-Методиевски Студии). София.
Павлова, Неда. 2014. От Балкана до балканизация. Българска реч 20. (Българска Реч). 7-16.
Риболов, Светослав. 2014. Приносът на св. Максим Изповедник. In , Традиция и контекст в богомислието на гръцките отци, 209-234. (Традиция И Контекст В Богомислието На Гръцките Отци).
Атанасова, Д.. 2014. Приспособяване на светостта (Martyrium S. Arethae et sociorum и неговите южнославянски контексти). In , Słowiańska mozaika kultur wobec historii (nie)tolerancji i waśni religijnych, vol. Krakowsko-Wileńskie studia slawistyczne, 9, 33-52. (Słowiańska Mozaika Kultur Wobec Historii (Nie)Tolerancji I Waśni Religijnych). Kraków: Wydawnictwo "Scriptum" Tomasz Sekunda.
Парижкова, Любомира. 2014. Проучване на буккросинг зони в България. В: .. In , Общество на знанието и хуманизмът на ХХІ век. Сборник. 1–2 ноември 2013, 177–183. (Общество На Знанието И Хуманизмът На Ххі Век. Сборник. 1–2 Ноември 2013). София: За буквите – О писменехь.
Риболов, Светослав. 2014. Пътят на вселената в богословската визия на Климент Александрийски, Ориген и Евагрий Понтийски. In , Традиция и контекст в богомислието на гръцките отци, 167-188. (Традиция И Контекст В Богомислието На Гръцките Отци).
Доклади от Единадесета конференция по социолингвистика „Езикът във времето и пространството“, посветена на 100-годишнината от рождението на професор Стойко Стойков, София, 26 – 27.10.2012 г.
Миклас, Хайнц. 2014. Синайский глаголический псалтырь Димитрия. Старобългарска литература 49-50. (Старобългарска Литература). 11-27.