Вие сте тук

разказ за пренасяне на мощи

Рилска повест на Владислав Граматик

Оригинална литературна творба за пренасяне мощите на св. Иван Рилски от Търново в Рилския манастир. Автор на повестта е Владислав Граматик. Произведението представлява продължение на Житието на Иван Рилски от Патриарх Евтимий. Запазена е в три преписа: Рилски панегирик, съхраняван в библиотеката на Рилския манастир, сигнатура 4/8, от 1469; препис на монах Мардарий Рилски от неговия панегирик от 1483 г., и препис от ХVІІ в., съхраняван в Зографския манастир на Света гора. Тук е транскрибиран текстът от изданието на Б. Христова.

Разказ за пренасяне на мощите на св. Иларион Мъгленски

Разказът за пренасяне на мощите на свети Иларион Мъгленски (проложно житие или проложен разказ) от Търновската редакция на Стишния пролог с най-ранен препис в БАН 73 от XIV в. се намира под датата 21 октомври. Авторът е неизвестен. Има летописен характер и е важна част от култовете на светците покровители и застъпници на престолния град Иван Рилски, Петка Търновска, Михаил Воин и други. На 21 октомври 1204 или 1206 г. цар Калоян (1196‒1207) пренася мощите на св.

Летописен разказ за пренасяне мощите на св. Петка Епиватска от Каликратия в Търново от 1234 г.

Летописен разказ, следващ особеностите на разказите за пренасяне на мощи. Текстът е оригинално произведение на старата българска литература, дело на неизвестен книжовник. Известен е по единствен препис, запазен в Трефологий, или избрани служби на светци с други съчинения (ръкопис № 162 от сбирката на Ал. Хлудов, ГИМ, Москва, f. 141v‒143r) от XIV в. Разказът е поместен без заглавие на мястото на проложното житие след шестата песен на канона и службата за мъченица Параскева (Петка) Римлянка на 26 юли.