Вие сте тук

Библиография

Експортирай 18 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор is Първев, Христо  [Отмени всички филтри]
1997
Първев, Христо, авт . 1997. Надежди и безнадеждия за 24 май. Българска реч 2. (Българска Реч). 11–15.
1996
Пашов, Петър & Христо Първев, авт-ри . 1996. Ганьо или Ганю, Стойо или Стою. Българска реч 2. (Българска Реч). 25.
Пашов, Петър & Христо Първев, авт-ри . 1996. Гергин и Гиргин, Буюклиев или Боюклиев. Българска реч 2. (Българска Реч). 25.
Първев, Христо, авт . 1996. Една българска нова граматика. Българска реч 2. (Българска Реч). 42–43.
Отзив за: Петър Пашов. Практическа българска граматика. София, Народна просвета, 1989, 373 с.; второ допълнено издание 1994, 423 с.
Първев, Христо, авт . 1996. Животворни извори, които не трябва да заглъхват. Българска реч 2. (Българска Реч). 40–42.
Райчо Русков представя „Незаглъхнали извори“. Издание на SM, 1996, 308 с.
Пашов, Петър & Христо Първев, авт-ри . 1996. Лъкатуша или лакатуша, пъстърва или пастърва. Българска реч 2. (Българска Реч). 24.
Пашов, Петър & Христо Първев, авт-ри . 1996. Не смесвайте оказвам и указвам. Българска реч 2. (Българска Реч). 23–24.
1995
Първев, Христо, авт . 1995. И малко история. Българска реч 1. (Българска Реч). 29–32.
Първев, Христо, авт . 1995. Избледнели спомени от Ново село и Видин. Българска реч 1. (Българска Реч). 13–14.
Първев, Христо, авт . 1995. Когато бяхме студенти на професор Любомир Андрейчин. Българска реч 1. (Българска Реч). 9–12.
Първев, Христо, авт . 1995. Максим Младенов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 20. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 124–128.
Първев, Христо, авт . 1995. Максим Младенов – един тъжен юбилей (3.ІІ.1930–10.IX.1992). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 20. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 124–128.
1978
Първев, Христо, авт . 1978. Симпозиум по въпроси на българистиката. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 3. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 91–92.