Вие сте тук

Библиография

Експортирай 30 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор is Русинов, Русин  [Отмени всички филтри]
1998
Русинов, Русин, авт . 1998. Из българската антропонимия. Българска реч 4. (Българска Реч). 18–20.
1. Венелин – преосмислено фамилно име в лично. 2. Стойнè и Стòйне. 3. Личните имена Петромир/Петромира. 4. Старобългарското лично име Мост‘ич
Русинов, Русин, авт . 1998. Комбинация от запетая и тире в поезията на Христо Ботев. Българска реч 4. (Българска Реч). 18–19.
1996
Русинов, Русин, авт . 1996. Вълшебство на думите (за езика и стила на Дора Габе). Българска реч 2. (Българска Реч). 38–40.
Русинов, Русин, авт . 1996. Ма̀дарски или Мада̀рски конник. Българска реч 2. (Българска Реч). 27–28.
Русинов, Русин, авт . 1996. Поетическата реч на Владимир Голев. Българска реч 2. (Българска Реч). 29–31.
Русинов, Русин, авт . 1996. Правопис на някои сложни съществителни имена. Българска реч 2. (Българска Реч). 18–20.
Съществителни с първа съставка гала-, шоу-, мини-, макси- и за думата мултивидеоцентър.
1995
Русинов, Русин, авт . 1995. Зимнина. Българска реч 1. (Българска Реч). 43.
Русинов, Русин, авт . 1995. „Оторизиран“ дистрибутор. Българска реч 1. (Българска Реч). 32–33.
Русинов, Русин, авт . 1995. Убийство по поръчка. Българска реч 1. (Българска Реч). 29–30.
Не поръчково убийство, а убийство по поръчка или поръчано убийство.
1994
Мирчева, Елка, авт . 1994. Още веднъж по въпроса за старобългарските преводи на Протоевангелието на Яков. В , Лингвистични студии, 71–80. (Лингвистични Студии). Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“.