Вие сте тук

Библиография

Експортирай 5 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор is Ничева, Кети  [Отмени всички филтри]
1987
Ничева, Кети, авт . 1987. Българска фразеология. София: Наука и изкуство.
Ничева, Кети, авт . 1987. Наблюдения в областта на българската паралингвистика. В , Сборник с доклади от Втори международен конгрес по българистика, София, 23 май – 3 юни 1986 г., vol. 3. Съвременен български език, 305 – 316. (Сборник С Доклади От Втори Международен Конгрес По Българистика, София, 23 Май – 3 Юни 1986 Г.). Софи: БАН.
1983
Ничева, Кети, авт . 1983. Фразеологизми с компонент дявол в българския, руския, чешкия, полския и френския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 8. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 26–34.
1978
Ничева, Кети, авт . 1978. Към въпроса за семантичното моделиране на фразеологизмите. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 3. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 14–23.