You are here

Новаторско изследване в областта на старобългарския синтаксис

TitleНоваторско изследване в областта на старобългарския синтаксис
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2013
AuthorsХристова-Шомова, И
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume37
Pagination118–122
Citation KeyХристова-Шомова2013