You are here

За един субстратен пласт в разказа на свети Никола

TitleЗа един субстратен пласт в разказа на свети Никола
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1995
AuthorsМороз, Й
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume19
Pagination98-108
Keywordsагиография; житие; Разказ за похода на император Никифор I в България през 811 г.; раннохристиянски светци; св. Никола Войн; старобългарска литература; фолклор; чудо
Citation KeyМороз1995