You are here

Византийските богослужебни устави и техните славянски съответствия

TitleВизантийските богослужебни устави и техните славянски съответствия
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2012
AuthorsХристова-Шомова, И
JournalСтаробългарска литература
Volume45-46
Pagination116‒143
Citation KeyХристова-Шомова2012б