Вие сте тук

Писмени документи

л

(1) За бълхи – [вземи] от церна коза кръв и намажи метлата от вечерта, тури [я] в средата на стаята, [така че] да не убиеш ни една [бълха], а след това помети [стаята].

(2) От въшки и гниди [лек] - [вземи] овча жлъчка, бъркай у вино и мажи главата и навсякъде тялото; изгори кози рог, бъркай у зехтин и мажи.

(3) От краста [лек] – всякакво младо бръшляново листо и бадемово масло и сол и вино, бръшляна скълцай у хаван и солта, всичко заедно мешай и мажи.

Л

По томѹ же ц͠рѹ Романѹ и прочи, иже //  цр͠ствоваше вь Цр͠иградѣ сѹщїи вѣрнїи, бѣше же велми чтома и прославлѥнаа ст͠аа. И хвала слышанию тоѥ изиде по всеи земли грьчкои и вси прихож(д)ахѹ ближныи и далечныи на поклонѥниѥ дивноѥ и на видѣни множество чюдесь, бывающимь ѹ тѣла ѥю. Бл͠агодарениѥмь бж͠иѥмь слѣпии прозираахѹ, хромы и глѹхы и бѣсны исцѣлевающи, и вси одрьжими ѹзами и различными недѹгы вѣрою приходеще, исцѣлѥнна ѹлѹчаахѹ. Ктѡ ли можеть исчисти чюдеса бываемаа ѿ б͠а данныѥ ст͠ыѥ.