Вие сте тук

Библиография

Експортирай 5 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор is Анна Чолева–Димитрова  [Отмени всички филтри]
2001
Чолева–Димитрова, Анна, авт . 2001. Селищни имена през XX век. (Промени на ойконимите в западната част на Софийска област от 1934 г. до наши дни). В , Българският език през XX век, 312-322. (Българският Език През Xx Век). София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", Пенсофт.
2000
Чолева–Димитрова, Анна, авт . 2000. За произхода на селищното име Видрица. Българска реч 6. (Българска Реч). 46–48.
Чолева–Димитрова, Анна, авт . 2000. Селищните имена в Радомирско. Българска реч 6. (Българска Реч). 51–55.
Чолева–Димитрова, Анна, авт . 2000. Старинните лични имена в микротопонимията. Palaeobulgarica / Старобългаристика 24. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 97-111.
Чолева–Димитрова, Анна, авт . 2000. Старинните лични имена в микротопонимията. Palaeobulgarica / Старобългаристика 24. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 97–111.