Вие сте тук

Библиография

Експортирай 7 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор is Кънчев, Иван  [Отмени всички филтри]
2003
Кънчев, Иван, авт . 2003. Еухенио Косериу (1921–2002). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 28. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 139–141.
1992
Кънчев, Иван, авт . 1992. Историческото и функционално единство на джудезмо с испанския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 17. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 112–117.
Кънчев, Иван, авт . 1992. Небриха ’92. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 17. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 99–101.
1988
Кънчев, Иван, авт . 1988. Типологични паралели на притежателните местоимения в испанския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 13. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 5–12.
1978
Кънчев, Иван, авт . 1978. За разстоянията между фонемите и диференциалните признаци в консонантните системи на испанския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 3. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 52–65.
1977
Кънчев, Иван, авт . 1977. Някои наблюдения върху испанските глаголи ser и estar в съпоставителен план с глагола съм в българския език (Опит за приложение на теорията на Е. Косериу за система, норма и реч). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 2. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 160–185.