Вие сте тук

Библиография

Експортирай 23 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор is Томова, Елена  [Отмени всички филтри]
2012
Томова, Елена, авт . 2012. Проложните жития на търновските светци в сръбската средновековна традиция от XV-XVII в.. В , Литературознанието като възможност за избор. Сборник в чест на Рая Кунчева, 708−716. (Литературознанието Като Възможност За Избор. Сборник В Чест На Рая Кунчева). Пловдив: Изд. "Контекст".
2008
Томова, Елена, авт . 2008. Болгарский святой Иоанн Рыльский: (Культ и агиография). В , Слово: Към изграждане на дигитална библиотека на южнослав. ръкописи: (Доклады от междунар. конф. 21-26 февр. 2008 г., София), 135−165. (Слово: Към Изграждане На Дигитална Библиотека На Южнослав. Ръкописи: (Доклады От Междунар. Конф. 21-26 Февр. 2008 Г., София). София.
2007
Томова, Елена, авт . 2007. Русские редакции Тырновского проложного жития св. Йоанна Рыльского (XV-XVII вв.). В , Конференция МАПРЯЛ. Инновации в исследованиях русского языка, литературы и культуры. Сборник докладов. Болгария, Пловдив, 31 октября – 3 ноября 2006, 131−138. (Конференция Мапрял. Инновации В Исследованиях Русского Языка, Литературы И Культуры. Сборник Докладов. Болгария, Пловдив, 31 Октября – 3 Ноября 2006). Пловдив.
2006
Томова, Елена, авт . 2006. Първото проложно житие на св. Иван Рилски в двата превода на Стишния пролог. В , Многократните преводи в Южнославянското средновековие, 479−491. (Многократните Преводи В Южнославянското Средновековие). София.
2005
Томова, Елена, авт . 2005. Проложното житие на свети Михаил Воин (Предварителни текстологически наблюдения). Старобългарска литература. Филологически изследвания в чест на Климентина Иванова за нейната 65-годишнина 33-34. (Старобългарска Литература. Филологически Изследвания В Чест На Климентина Иванова За Нейната 65-Годишнина). 209−220.
2003
Томова, Елена, авт . 2003. In memoriam академик Франц Якопин (1921–2002). Palaeobulgarica / Старобългаристика 27. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 101–104.
Томова, Елена, авт . 2003. Култът към търновските светци в славянската ръкописна традиция през XVII век. В , Пѣти достоитъ. Сборник в памет на Стефан Кожухаров, 246−260. (Пѣти Достоитъ. Сборник В Памет На Стефан Кожухаров). София: Издателски център "Боян Пенев".
Томова, Елена, авт . 2003. Параклис за св. Петка Търновска в кирилски ръкопис РАН–215 (Букурещ, Румъния). В , Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Научни трудове, vol. 41/ 1. Филология, 37–45. (Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“. Научни Трудове). Пловдив.
2001
Томова, Елена, авт . 2001. Пространното житие на свети Иван Рилски от Георги Скилица в ръкописните сборници от XV−XVIII в. . В , Традиция. Приемственост. Новаторство. В памет на Петър Динеков, 146−157. (Традиция. Приемственост. Новаторство. В Памет На Петър Динеков). София.
1993
Томова, Елена, авт . 1993. Лев Александрович Дмитриев. Palaeobulgarica / Старобългаристика 17. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 121–124.
Томова, Елена, авт . 1993. Петър Динеков (1910–1992). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 18. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 156–160.
Томова, Елена, авт . 1993. Петър Динеков (1910–1992). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 18. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 156– 160.
1991
Томова, Елена, авт . 1991. Варшавски Златоструй от втората половина на {ХV} в.. Palaeobulgarica / Старобългаристика 15. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 54–67.
Томова, Елена, авт . 1991. Житията на Иван Рилски в руския старопечатен Пролог от XVII в.. В , Литература и култура, 76−83. (Литература И Култура). София: БАН.
1990
Томова, Елена, авт . 1990. Кирило-методиевски четения в Софийския университет.. Palaeobulgarica / Старобългаристика 14. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 119–121.
1989
Томова, Елена, авт . 1989. Из ръкописните сбирки на Букурещ (Нови преписи на старобългарски творби от XIV −XVII в.).. В , 1100 години Велики Преслав, vol. 2, 152−169. (1100 Години Велики Преслав). Шумен.
1987
Томова, Елена, авт . 1987. Житията на св. Иван Рилски в лични фондове, съхранявани в Държавната библиотека “В.И.Ленин”- Москва. В , Личните документи като исторически извор, 314−325. (Личните Документи Като Исторически Извор). София.
1985
Томова, Елена, авт . 1985. Международен научен форум за Григорий Цамблак.. Palaeobulgarica / Старобългаристика 9. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 124–129.