Вие сте тук

Библиография

Експортирай 7 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор is Kazhdan, A  [Отмени всички филтри]
1991
Baldwin, B, A Kazhdan & N Ševčenko, авт-ри . 1991. Basil the Great. The Oxford Dictionary of Byzantium. Том 1. (The Oxford Dictionary Of Byzantium).
Baldwin, B, A Kazhdan & N Ševčenko, авт-ри . 1991. Cyril, patriarch of Alexandria. В , The Oxford Dictionary of Byzantium, vol. 1, 572. (The Oxford Dictionary Of Byzantium).
Baldwin, B & A Kazhdan, авт-ри . 1991. Evagriоs Ponticus. В , The Oxford Dictionary of Byzantium, vol. 2, 760-761. (The Oxford Dictionary Of Byzantium).
Baldwin, B, A Kazhdan, R Nelson & N Ševčenko, авт-ри . 1991. Gregory of Nazianzos. В , The Oxford Dictionary of Byzantium, vol. 2, 880–882. (The Oxford Dictionary Of Byzantium).
Baldwin, B & A Kazhdan, авт-ри . 1991. Gregory of Nyssa. В , The Oxford Dictionary of Byzantium, vol. 2, 882. (The Oxford Dictionary Of Byzantium).
Baldwin, B & A Kazhdan, авт-ри . 1991. Hexaеmeron. В , The Oxford Dictionary of Byzantium, vol. 2, 926-927. (The Oxford Dictionary Of Byzantium). New York - Oxford.
Baldwin, B, A Kazhdan & N Ševčenko, авт-ри . 1991. John Chrysostom. В , The Oxford Dictionary of Byzantium, vol. 2, 1057–1058. (The Oxford Dictionary Of Byzantium).