Вие сте тук

Библиография

Експортирай 1 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор is Попруженко, Михаил  [Отмени всички филтри]
1936
Попруженко, Михаил, авт . 1936. Български старини. . Том Книга 12. Козма Пресвитер. Болгарский писатель X вѣка. София: издава БАН. Придворна печатница – А. Д. http://ia601407.us.archive.org/30/items/bulgarskistarini12bulguoft/bulgarskistarini12bulguoft.pdf .