Вие сте тук

Библиография

Експортирай 23 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Стойкова, Ана  [Отмени всички филтри]
2013
Стойкова, Ана, авт . 2013. Св. Теодор Тирон и св. Теодор Стратилат: още по въпроса за едноименните светци. Palaeobulgarica / Старобългаристика 37. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 3–22.
2012
Стойкова, Ана, авт . 2012. Аджарска следа в Чудото на св. Георги със змея?. В , Гује и јакрепи. Књижевност, култура, 255-267. (Гује И Јакрепи. Књижевност, Култура).
2009
Стойкова, Ана, авт . 2009. Агиографията през XIII в.. В , История на българската средновековна литература, 453-459. (История На Българската Средновековна Литература). София: Изток-Запад.
Стойкова, Ана, авт . 2009. Агиографията през ІХ-ХІ век. В , История на българската средновековна литература, 130-142. (История На Българската Средновековна Литература). София: Изток-Запад.
2008
Стойкова, Ана, авт . 2008. Агиографията през IX-XI век. В , История на българската средновековна литература, 130–142. (История На Българската Средновековна Литература). София: Изток-Запад.
Стойкова, Ана, авт . 2008. Константин Преславски. В , История на българската средновековна литература, 240–245. (История На Българската Средновековна Литература). София: Изток-Запад.
Стойкова, Ана, авт . 2008. Старобългарската непесенна поезия . В , История на българската средновековна литература, 126–130. (История На Българската Средновековна Литература). София: Изток–Запад.
2006
Стойкова, Ана, авт . 2006. Синаксарните жития на св. Георги в южнославянската ръкописна традиция. В , Многократните преводи в южнославянското Средновековие. Доклади от международната конференция, София, 7-9 юли 2005 г. , 267-286. (Многократните Преводи В Южнославянското Средновековие. Доклади От Международната Конференция, София, 7-9 Юли 2005 Г. ). София.
2005
Стойкова, Ана, авт . 2005. Аджарска следа в Чудото на св. Георги със змея? . Старобългарска литература 33-34. (Старобългарска Литература). 235-246.
2003
Стойкова, Ана, авт . 2003. Една оригинална южнославянска стихира за св. Пророк Илия. В , Пѣти достоитъ. Сборник в памет на Стефан Кожухаров, 61-67. (Пѣти Достоитъ. Сборник В Памет На Стефан Кожухаров). София: Издателски център „Боян Пенев”.
1997
Стойкова, Ана, авт . 1997. За Лиляна Грашева. Palaeobulgarica / Старобългаристика 21. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 113–119.
Стойкова, Ана, авт . 1997. Кой седи на коня зад свети Георги?. Palaeobulgarica / Старобългаристика 21. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 23–34.
1995
Стойкова, Ана & Георги Попов, авт-ри . 1995. Кнежа, Ищван. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 2, 351–352. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
1992
Стойкова, Ана, авт . 1992. Византийската редакция на Физиолога в южнославянската средновековна книжнина. Palaeobulgarica / Старобългаристика 16. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 68–76.
Стойкова, Ана, авт . 1992. Физиолог. Александрийска редакция. Византийска редакция. В , Стара българска литература, vol. 5. Естествознание, 211-244, 442-455. (Стара Българска Литература). София: Български писател.
1989
Стойкова, Ана, авт . 1989. Към историята на преводите на Физиолога в средновековните славянски литератури. Palaeobulgarica / Старобългаристика 13. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 53–60.
Стойкова, Ана, авт . 1989. Литературната медиевистика на Х Международен конгрес на славистите.. Palaeobulgarica / Старобългаристика 13. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 124–126.