Вие сте тук

Библиография

Експортирай 14 резултата:
Автор Заглавие [ Тип(Desc)] Година
Филтри: Автор е Елка Мирчева  [Отмени всички филтри]
Book Chapter
Чешмеджиев, Димо, авт . 2010. Няколко бележки за старата църква „Св. Петка” в Пловдив. В , Филология. История. Изкуствознание. Сборник изследвания в чест на проф. дфн. Стефан Смядовски, 171–185. (Филология. История. Изкуствознание. Сборник Изследвания В Чест На Проф. Дфн. Стефан Смядовски). София: Валентин Траянов.
Мирчева, Елка, авт . 1994. Още веднъж по въпроса за старобългарските преводи на Протоевангелието на Яков. В , Лингвистични студии, 71–80. (Лингвистични Студии). Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“.
Мирчева, Елка, авт . 2005. Предевтимиевото житие на св. Параскева (Петка) Търновска. В , Нѣстъ оученикъ надъ оучителемь своимь, 323–333. (Нѣстъ Оученикъ Надъ Оучителемь Своимь). София.
Мирчева, Елка, авт . 2005. Предевтимиевото житие на св. Параскева (Петка) Търновска. В , Нѣстъ оученикъ надъ оучителемь своимь. Сборник в чест на проф. дфн Иван Добрев, член-кореспондент на БАН и учител, 323–333. (Нѣстъ Оученикъ Надъ Оучителемь Своимь. Сборник В Чест На Проф. Дфн Иван Добрев, Член-Кореспондент На Бан И Учител). София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”.
Journal Article
Мирчева, Елка, авт . 2011. За етапите в развитието на Преславската преводаческа школа (Отново за Супрасълския сборник). Palaeobulgarica / Старобългаристика 35. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 3–23.
Мирчева, Елка, авт . 1992. Още веднъж по въпроса за старобългарските преводи на Словото за четиридесетте мъченици от Севастия. Palaeobulgarica / Старобългаристика 16. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 17–26.
Мирчева, Елка, авт . 1998. Проблеми на установяването на книжовноезиковата норма в новобългарските дамаскини от {ХVІІ} век. Palaeobulgarica / Старобългаристика 22. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 96–113.
Мирчева, Елка, авт . 1997. Прояви на Преславската преводаческа и редакторска школа в слово № 21 от Супрасълския сборник. Palaeobulgarica/Старобългаристика 21. (Palaeobulgarica/старобългаристика). 85–90.
Мирчева, Елка, авт . 2000. Раля Цейтлин на 80 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика 24. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 97–103.
Мирчева, Елка, авт . 2013. Ценен принос към изследването на църковно-юридическата книжнина. Palaeobulgarica / Старобългаристика 37. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 122–125.