Вие сте тук

Проблеми на установяването на книжовноезиковата норма в новобългарските дамаскини от {ХVІІ} век

ЗаглавиеПроблеми на установяването на книжовноезиковата норма в новобългарските дамаскини от {ХVІІ} век
Вид публикацияJournal Article
Година на публикуване1998
АвториМирчева, Е
СписаниеPalaeobulgarica / Старобългаристика
Том22
Страници96–113
Код за цитиранеМирчева1998a