Вие сте тук

Библиография

Експортирай 13 резултата:
[ Автор(Desc)] Заглавие Тип Година
Филтри: Автор е Елка Мирчева  [Отмени всички филтри]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я 
М
Мирчева, Елка, авт . 2013. Ценен принос към изследването на църковно-юридическата книжнина. Palaeobulgarica / Старобългаристика 37. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 122–125.
Мирчева, Елка, авт . 2011. За етапите в развитието на Преславската преводаческа школа (Отново за Супрасълския сборник). Palaeobulgarica / Старобългаристика 35. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 3–23.
Мирчева, Елка, авт . 2000. Раля Цейтлин на 80 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика 24. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 97–103.
Мирчева, Елка, авт . 1998. Проблеми на установяването на книжовноезиковата норма в новобългарските дамаскини от {ХVІІ} век. Palaeobulgarica / Старобългаристика 22. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 96–113.
Мирчева, Елка, авт . 1997. Прояви на Преславската преводаческа и редакторска школа в слово № 21 от Супрасълския сборник. Palaeobulgarica/Старобългаристика 21. (Palaeobulgarica/старобългаристика). 85–90.
Мирчева, Елка, авт . 1994. Още веднъж по въпроса за старобългарските преводи на Протоевангелието на Яков. В , Лингвистични студии, 71–80. (Лингвистични Студии). Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“.
Мирчева, Елка, авт . 1992. Още веднъж по въпроса за старобългарските преводи на Словото за четиридесетте мъченици от Севастия. Palaeobulgarica / Старобългаристика 16. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 17–26.
Мирчева, Елка, авт . 2006. Германов сборник от 1358/1359 г. Изследване и издание на текста. София: Издателска къща "Валентин Траянов".
Мирчева, Елка, авт . 2005. Предевтимиевото житие на св. Параскева (Петка) Търновска. В , Нѣстъ оученикъ надъ оучителемь своимь. Сборник в чест на проф. дфн Иван Добрев, член-кореспондент на БАН и учител, 323–333. (Нѣстъ Оученикъ Надъ Оучителемь Своимь. Сборник В Чест На Проф. Дфн Иван Добрев, Член-Кореспондент На Бан И Учител). София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”.
Мирчева, Елка, авт . 2005. Предевтимиевото житие на св. Параскева (Петка) Търновска. В , Нѣстъ оученикъ надъ оучителемь своимь, 323–333. (Нѣстъ Оученикъ Надъ Оучителемь Своимь). София.