Вие сте тук

Библиография

Експортирай 3 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор is Стефанова, Лидия  [Отмени всички филтри]
1985
Стефанова, Лидия & Антоанета Приматарова-Милчева, авт-ри . 1985. За някои видове терминологични фразеологизми във френския език и функционалните им съответствия в немския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 10. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 8–17.
1984
Стефанова, Лидия, авт . 1984. Международен колоквиум по превод и съпоставителни изследвания между романски и славянски езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 9. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 123.
1978
Стефанова, Лидия & Йордан Манчев, авт-ри . 1978. Симултанният превод – психокатализатор на потенциалната интерференция между родния и чужд език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 3. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 62–72.