Вие сте тук

Библиография

Експортирай 17 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор is Мирчева, Бойка  [Отмени всички филтри]
2014
Мирчева, Бойка, авт . 2014. Опис на преписите на славянските извори за Кирил и Методий и техните ученици. Кирило-Методиевски студии. (Кирило-Методиевски Студии). София.
2013
Мирчева, Бойка, авт . 2013. По въпроса за идентификацията на преписите на Успение Кирилово. Palaeobulgarica / Старобългаристика 37. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 51–63.
2010
Мирчева, Бойка, авт . 2010. Достоен финал на един достоен живот. Palaeobulgarica / Старобългаристика 34. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 101–112.
Мирчева, Бойка, авт . 2010. По въпроса за реконструкцията на оригиналната славянска служба за Константин-Кирил Философ. Palaeobulgarica / Старобългаристика 34. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 3–24.
2003
Мирчева, Бойка, авт . 2003. Канонът за Димитър Солунски (нови данни за историята на текста). В , Пѣти достоитъ. Сборник в памет на Стефан Кожухаров, 68–94. (Пѣти Достоитъ. Сборник В Памет На Стефан Кожухаров). София: Боян Пенев.
2001
Мирчева, Бойка, авт . 2001. Острожницките пергаментни листове и каноните за св. Димитър Солунски. В , В памет на Петър Динеков. Традиция, приемственост, новаторство, 557–563. (В Памет На Петър Динеков. Традиция, Приемственост, Новаторство). София: БАН.
1994
Мирчева, Бойка, авт . 1994. Интердисциплинарен колегиум по стара българска литература и култура. Palaeobulgarica / Старобългаристика 18. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 121–124.
Мирчева, Бойка, авт . 1994. Някои структурни особености на преписите на ранната Служба за Константин-Кирил Философ. Palaeobulgarica / Старобългаристика 18. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 22–36.
1993
Мирчева, Бойка, авт . 1993. За още един препис на Службата за Константин-Кирил Философ. Palaeobulgarica / Старобългаристика 17. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 22–35.
Мирчева, Бойка, авт . 1993. За още един препис на Службата за Константин-Кирил Философ. Palaeobulgarica / Старобългаристика 17. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 22–35.
1992
Мирчева, Бойка, авт . 1992. Нов препис на Канона за Кирил и Методий. Palaeobulgarica / Старобългаристика 16. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 26–43.
1988
Мирчева, Бойка, авт . 1988. Два научни форума, посветени на славянската палеография, дипломатика и семиография. Palaeobulgarica / Старобългаристика ХІІ. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 122–126.