Вие сте тук

Библиография

Експортирай 26 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор is Минчева, Ангелина  [Отмени всички филтри]
2004
Минчева, Ангелина, авт . 2004. Постническите слова на Исак Сирин между преводите от XIV в.. В , Преводите през XIV столетие на Балканите. Доклади от международната конференция в София, 26-28 юни 2003, 359-985. (Преводите През Xiv Столетие На Балканите. Доклади От Международната Конференция В София, 26-28 Юни 2003).
1995
Минчева, Ангелина, авт . 1995. Калки в старобългарски език. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 2, 209-212. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Минчева, Ангелина, авт . 1995. Калки в старобългарски език. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 2, 209–212. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.
Минчева, Ангелина, авт . 1995. Постнические слова Исаака Сирина в рукописном собрании Хиландарского манастыря. В , Проучвање средњовековних јужнословеснских рукописа. Зборник радова са III мећународне Хиландарске конференције одржане од 28 до 30 марта 1989. Београд, 1995, 301-311. (Проучвање Средњовековних Јужнословеснских Рукописа. Зборник Радова Са Iii Мећународне Хиландарске Конференције Одржане Од 28 До 30 Марта 1989. Београд, 1995).
1993
Минчева, Ангелина, авт . 1993. Второстепенни части на изречението. В , Граматика на старобългарския език : Фонетика, морфология, синтаксис, 427-444. (Граматика На Старобългарския Език : Фонетика, Морфология, Синтаксис). София: БАН.
Минчева, Ангелина, авт . 1993. Дателен падеж с инфинитив (Dativus cum infinitivo) . В , Граматика на старобългарския език : Фонетика, морфология, синтаксис, 452-455. (Граматика На Старобългарския Език : Фонетика, Морфология, Синтаксис). София: БАН.
Минчева, Ангелина, авт . 1993. Дателен самостоятелен падеж (Dativus absolutus). В , Граматика на старобългарския език : Фонетика, морфология, синтаксис, 449-451. (Граматика На Старобългарския Език : Фонетика, Морфология, Синтаксис).
Минчева, Ангелина, авт . 1993. За един ръкопис от XV век със словата на Исак Сирин. В , Българският петнадесети век. Сборник с доклади за българската обща и културна история през XV в. Научна сесия, организирана от Народната библиотека "Св. Кирил и Методий в Българската археографска комисия. София, 19-21. Х. 1992, 229-247. (Българският Петнадесети Век. Сборник С Доклади За Българската Обща И Културна История През Xv В. Научна Сесия, Организирана От Народната Библиотека "св. Кирил И Методий В Българската Археографска Комисия. София, 19-21. Х. 1992).
Минчева, Ангелина, авт . 1993. Местен падеж (Локатив). В , Граматика на старобългарския език. Фонетика, морфология, синтаксис, 463–465. (Граматика На Старобългарския Език. Фонетика, Морфология, Синтаксис). София: БАН.
Минчева, Ангелина, авт . 1993. Родителен самостоятелен падеж. В , Граматика на старобългарския език : Фонетика, морфология, синтаксис, 451. (Граматика На Старобългарския Език : Фонетика, Морфология, Синтаксис). София: БАН.
Минчева, Ангелина, авт . 1993. Употреба на времена и наклонения в изречението. В , Граматика на старобългарския език : Фонетика, морфология, синтаксис, 444-449. (Граматика На Старобългарския Език : Фонетика, Морфология, Синтаксис).
1992
Минчева, Ангелина, авт . 1992. За една спорна дума в Пространното житие на св. Методий. Palaeobulgarica / Старобългаристика 16. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 33–67.
1989
Минчева, Ангелина, авт . 1989. За Виенския препис на Песен на песните. Palaeobulgarica / Старобългаристика 13. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 3–22.
1987
Минчева, Ангелина, авт . 1987. Йосип Хам. Palaeobulgarica / Старобългаристика 11. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 129–130.
1985
Минчева, Ангелина, авт . 1985. Никодимово евангелие. Palaeobulgarica / Старобългаристика 9. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 30–44.
1983
Минчева, Ангелина, авт . 1983. Синтагматично-пунктуационното членение на Епифаниевата хомилия с оглед техниките на превода. В , Литературознание и фолклористика. В чест на 70-годишнината на акад. Петър Динеков, 197-201. (Литературознание И Фолклористика. В Чест На 70-Годишнината На Акад. Петър Динеков). София: БАН.
1982
Минчева, Ангелина, авт . 1982. Езиковата ситуация в българските земи през {ХVІІІ} в. и Паисиевата „История славеноболгарская“. Palaeobulgarica / Старобългаристика 6. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 37–43.
Минчева, Ангелина, авт . 1982. К синтаксической характеристике среднеболгарских евангельских списков (Рылское евангелие). В , Язык и письменность среднеболгарского периода, 194-202. ( Язык И Письменность Среднеболгарского Периода). Москва: Наука.
1981
Минчева, Ангелина, авт . 1981. За текста на Македонския кирилски лист и неговия автор. Старобългарска литература 8. (Старобългарска Литература). 3-19.
Минчева, Ангелина, авт . 1981. Структурните черти на балканския езиков съюз с оглед на съвременния български език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 6. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 136–144.