Вие сте тук

Библиография

Експортирай 18 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор is Тишева, Йовка  [Отмени всички филтри]
2002
Тишева, Йовка, авт . 2002. Професор Стефан Брезински на 70 години. Българска реч 8. (Българска Реч). 7–9.
2001
Тишева, Йовка, авт . 2001. Професор Петър Пашов. Българска реч 7. (Българска Реч). 7–8.
2000
Тишева, Йовка, авт . 2000. За вариативността на един тип сложни съчинени изречения в българския и норвежкия. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 25. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 5–15.
1997
Тишева, Йовка, авт . 1997. За един динамичен синтактичен модел. Българска реч 3. (Българска Реч). 27–29.
1996
Тишева, Йовка, авт . 1996. Полезен труд по синтаксис на българския език. Българска реч 2. (Българска Реч). 33-35.
Отзив за: Стефан Брезински. Кратък български синтаксис. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. С., 1995.
Тишева, Йовка, авт . 1996. Рогер Гилин (Упсала, Швеция). Българска реч 2. (Българска Реч). 36–38.
1992
Тишева, Йовка, авт . 1992. Библиография на трудовете на Стефан Брезински. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 17. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 104–117.