Вие сте тук

Библиография

Експортирай 4 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор is Цветкова, Мариета  [Отмени всички филтри]
1994
Цветкова, Мариета, авт . 1994. Експресия и оценка при изразяване на каузалност в българската и полската книжовно-разговорна реч. Проблеми на българската разговорна реч 2. (Проблеми На Българската Разговорна Реч). 41-47.
1989
Цветкова, Мариета, авт . 1989. Интерпретация на вариативност при изразяване на количествена характеристика в българския и полския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 14. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 11–17.
1984
Цветкова, Мариета, авт . 1984. Употреба на предлога на в определително значе115 ние в българския език и някои негови синтактични еквиваленти в полския и руския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 9. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 25–29.